Klient

Lakovňa v automobilke

Popis

Inštalovali sme roboty, ktoré dávkujú a ukladajú tmel do karosérie auta v procese montáže auta.

Problém

Klient, ktorý pracuje v automobilovom priemysle, hľadal riešenie na nanášanie tmelu do karosérie auta. Činnosť bola pomalá a nepresná.

Riešenie

Roboty, ktoré sme inštalovali, si dokážu sami otvoriť dvere auta a nanášať tmel na určené miesta. Robia to presne a rýchlejšie. Vďaka realizácii projektu zákazník zvýšil kvalitu práce, lebo robot nanáša tmel presnejšie a v rovnomernejších vrstvách. Okrem toho klient zvýšil produktivitu a čo je skvelé, že šetrí na prebytočnom materiáli.