Kvalita výroby, výrobku a služieb

Slovo kvalita pochádza z latinského termínu, ktorý znamená „zloženie, vlastnosť“. Každý človek vníma kvalitu inak, má vlastný súbor vlastností či predstavu o zložení výrobkov či poskytovaných služieb. Niekto dá prednosť nízkej cene, iný si potrpí na najvyššiu kvalitu. 

Uvedomujeme si, že kvalitu výrobku neurčuje len samotný návrh, ale aj vstupná surovina, výrobný proces či zamestnanci. Ak výrobok alebo služba jednej značky nespĺňa požiadavky zákazníka, hľadá ich u konkurencie.

Kvalita - Ľudia vs stroje

Do výrobného procesu zvyčajne vstupuje práca ľudí z viacerých profesií. Za jedno z najväčších rizík, ktoré vplývajú na kvalitu výroby a výrobku, považujeme monotónnosť, nebezpečnosť, ale aj náročnosť vykonávaných úkonov.     

Našim klientom odporúčame, aby posúdili pracovné podmienky svojich zamestnancov a zvážili, ktoré časti výrobného procesu by nahradili napríklad jednoúčelovým strojom obsluhovaným operátorom alebo robotizovaným pracoviskom. Určite je vhodné prenechať nebezpečné časti výroby, akými sú rezanie, brúsenie či lakovanie, náročnú prácu akou je búchanie ťažkým kladivom, či inú monotónnu prácu s opakovaním rovnakého úkonu počas celej smeny strojom

Spoľahlivosti, dlhodobej výdrži, sile, rýchlosti a presnosti, s akou dokážu spraviť celý cyklus činností, nemá šancu konkurovať ani najlepší zamestnanec. Nainštalujeme vám snímače alebo kamery, ktoré dohliadnu na kvalitu výrobkov alebo surovín. Spolu so zariadením vedia rozpoznávať nekvalitné alebo chybové kusy a po vyhodnotení ich odstrániť z výrobného procesu. Poskytnú dôkaz z procesu výroby i z manipulácie s výrobkami.

Kontrola kvality

Pre zabezpečenie kvality kladieme dôraz aj na priebežnú a konečnú kontrolu kvality výrobku, aby sa k zákazníkovi nedostal nepodarok. Inštaláciou vysoko kvalitných priemyselných kamier, ktoré sú spojené zo systémom vyhodnocujúcim kvalitu, zabezpečíme priebežné vyhodnocovanie parametrov výrobkov. Výrobky nespĺňajúce kvalitatívne požiadavky, automaticky vyradíme v reálnom čase. 

Balenie bude obsahovať iba správne a kvalitné výrobky. 

Odstránením nedostatkov po zavedení automatizácie pri výrobe znížime počet chybných dielov či výrobkov. Znížime náklady na opravy alebo výrobu celých nových kusov. Vďaka našim riešeniam zvýšime efektivitu, kvalitu aj bezpečnosť vašej výroby.

Kvalita komponentov a technológií

Kvalitu výrobkov neurčuje len proces výroby, ale aj jednotlivé komponenty, z ktorých je výrobok zostrojený. Pri výrobe používame kvalitné komponenty od celosvetovo overených a spoľahlivých výrobcov, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti. Rovnako aj dodávateľov komponentov  či technológie si starostlivo vyberáme.

Kvalita služieb

Nerobíme kompromisy na úkor funkčnosti, kvality či bezpečnosti. 

Môžete sa na nás spoľahnúť pri spolupráci v akejkoľvek úlohe. Počas svojho dlhoročného fungovania sme úspešne pôsobili nielen ako kvalitný výrobca, ale aj v roliach subdodávateľa, výrobného partnera či riešiteľa problémov. Na základe dobrej znalosti klienta vieme iniciatívne navrhnúť kreatívne a inovatívne riešenia. 

Dlhodobou spoluprácou garantujeme spoľahlivosť, komplexnú kvalitnú dodávku služieb na vysokej úrovni. Ku každému problému pristupujeme individuálne a podľa potrieb zákazníka. 

Prinášame návrhy a riešenia s cieľom dosiahnuť požadované výsledky.

 

 

Kontaktný Formulár

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?
Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.