Klient

Fabrika na výrobu televízorov

Popis

Zariadenie, ktoré slúži na vykladanie produktov na výrobnú linku.

Problém

Dvaja operátori, ktorí robili jednoduchú a monotónnu prácu. Pre klienta to bolo neefektívne a hľadal lepšie riešenie využitia pracovnej sily. 

Riešenie

Inštalovali sme zariadenie, ktoré vykladá produkty na výrobnú linku. Človek (operátor) vloží do zariadenia box, v ktorom sa nachádzajú produkty. Zariadenie si box ustáli do správnej polohy a pomocou dopravníkov si box postupne posúva pod manipulátor „výťah“, ktorý produkt vyberie. Preklopí ho do správnej pozície a umiestni na linku. Pomocou ďalších dopravníkov posúva produkt do výrobného procesu.