Klient

Podnik na demontáže automobilov

Popis

Namontovali sme manipulátor, ktorý slúži ako pomocník na narábanie s prístrojovými doskami a dverami automobilov.

Problém

Operátori vo výrobe majú často neľahké práce. U tohto klienta sme boli poverení úlohou, ako bezpečne a rýchlejšie demontovať produkt, ktorý je váhovo veľmi ťažký. 

Riešenie

Pri demontáži si operátor pomocou zariadenia zaistí produkt a vďaka tomu ho demontuje za kratší čas a spoľahlivo. Po rozobraní stroj produkt zabalí a presunie na prepravnú paletu.